Inici / Viure a Sant Quirze / Informació i actualitat / Decàleg de Bones Pràctiques

Decàleg de Bones Pràctiques

Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública

 Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixen en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponent als òrgans representatius".

 
Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública -premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes- respectin els principis següents, emmarcats en el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, subscrit pel Col•legi de Periodistes de Catalunya, la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona.
 
DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA
 
1.Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi.
 
Han de fer "poble" o "ciutat" fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques i els projectes de futur.
 
2.Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent
 
Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s'han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple, han d'explicar les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representants i les votacions emeses.
 
3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania
 
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d'acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d'oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmiques o nacionals. No han d'estar supeditats als canvis que es produeixen als equips de govern o cada vegada que celebrin eleccions. En períodes electorals han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.
 
4.Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica
 
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d'inserir espais dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d'internet s'han de promoure consultes populars, fòrums, etc. a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.
 
5. Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme
 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres formats informatius.
 
6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat
 
Mitjançant un tractament contrastat i el més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.
 
7. Han de despertar l'interès de la ciutadania
 
Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d'homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l'abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.
 
8. Han d'estar dotats del recursos humans i tècnics necessaris
 
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives- consells editorials o consells d'administració- que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.
 
9.Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius
 
Els mitjans de comunicació local de titularitat púlbica han de funcionar amb estructures organitzatives -consells editorials o consells d'administració- que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania.
 
10. S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi.
 
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'una diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacionals local i han de definir els objectius que s'han d'assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d'acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.
 

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto