Inici / Viure a Sant Quirze / Manteniments i Serveis Urbans / Servei d'abastament d'aigua potable / CONSULTA EXPEDIENT: Determinació de forma de gestió del Servei municipal d’abastament d’aigua potable

CONSULTA EXPEDIENT: Determinació de forma de gestió del Servei municipal d’abastament d’aigua potable

Determinació de forma de gestió del Servei municipal d’abastament d’aigua potable

El Contracte administratiu de gestió, en règim de concessió administrativa, del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès subscrit amb l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL es va iniciar en data 2 de gener 2003, essent el termini d’execució del contracte de 20 anys. En data 2 de gener del 2023 finalitza el període principal del contracte.


El Ple municipal, en sessió ordinària de 30 de setembre de 2021, va adoptar els acords d’iniciar l'expedient per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès i de constituir una Comissió d'estudi, encarregada d'elaborar la Memòria de formes de gestió i el Projecte i Reglament del servei, amb la composició que hi constava.

El Ple municipal, en sessió ordinària del 24 de febrer de 2022 va acordar prendre en consideració la Memòria justificativa, el Projecte i la resta de documentació, elaborada per la Comissió d’estudi, per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, i aprovar inicialment l’exercici de l’activitat econòmica, la prestació del Servei en la forma de gestió directa, mitjançant l’encàrrec a un ens instrumental personificat, mitjà propi de l’Ajuntament.
També s'aprova condicionar l’efectivitat de l’acord adoptat pel Consistori, en el cas que fos favorable a la gestió directa del servei d’abastament d’aigua potable, mitjançant la utilització d’un ens instrumental, a l’efectiva disponibilitat dels mitjans necessaris.
Al mateix temps s'aprova inicialment el Reglament del Servei de l’Aigua de  l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. I sotmetre a informació pública mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, al portal de transparència, i a un mitjà diari de comunicació escrita, la Memòria, el Projecte i la resta de documentació elaborada per la Comissió d’estudi per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, i l’aprovació inicial del Reglament del Servei de l’Aigua de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a l’efecte de que puguin ser examinats i, si escau, formular els suggeriments, les reclamacions i les al·legacions que es considerin pertinents. La dita exposició pública es realitzarà per un període de 30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions de l’anunci en el BOPB o el DOGC.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto