Inici / Participació i transparència / Entitats / Registre Municipal d'Entitats

Registre Municipal d'Entitats

Registre Municipal d'Entitats

El Registre Municipal d’Entitats és el cens municipal de les entitats i associacions de Sant Quirze del Vallès. En aquesta secció us expliquem què és i perquè serveis el registre i els tràmits relacionats.

Què és i perquè serveix el registre municipal d'entitats

El Registre Municipal d’Entitats és una de les eines de relació entre l’Ajuntament i les associacions del municipi, ja que permet el coneixement del nombre d’entitats així com els seus objectius i activitats.

Aquest coneixement de les entitats permet millorar els canals d’informació ciutadana i establir polítiques de promoció i foment del teixit associatiu (redistribució dels ajuts i subvencions, i facilitació de la tasca de les entitats mitjançant suport en infrastructures i oferint-los un servei d’informació, assessorament i formació).

El registre municipal es regula mitjançant reglament aprovat en data 15/10/2009. Aquest reglament regula la finalitat del registre, el procediments relacionats, el fitxer d’entitats i protecció de dades així com els compromisos tant de les entitats registrades com de l’Ajuntament. Podeu consultar aquest reglament en els documents relacionats.

La gestió del registre la realitza el Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament.
 

 

Com t'hi pots inscriure

Les associacions i entitats han d’acreditar personalitat jurídica pròpia, tenir la seu, domicili social o delegació permanent en el terme municipal i que el seu objecte social sigui la realització d’activitats i la defensa d’interessos col•lectius de caràcter general o sectorial.

Per a sol.licitar la inscripció al RMEC és necessari omplir l’imprès de sol.licitud normalitzat i les dades del fitxer d’entitats i presentar-lo juntament amb la següent documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

Documentació necessària:
Les entitats sol•liciten la inscripció al Registre mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament. En el moment de fer-ho han d'aportar els documents següents:

• Estatuts de l'entitat (còpia)
• Certificat d'inscripció en el Registre General d'Associacions de la Generalitat i/o en altres registres públics on sigui obligatòria la inscripció.
• Còpia compulsada de la sol•licitud al Registre General d’Associacions de la Generalitat o de altres registres públics que tinguin funcions similars en el cas d’associacions que estiguin tramitant la inscripció al Registre General d’Associacions o de qualsevol altres.
• Sol•licitud normalitzada (ha d’anar signada per tots els càrrecs directius)
• Certificat del secretari de l’entitat, amb el vist i plau del president, reconeixent la delegació i seu scoial al municpi així com el nomenament dels delegats representants en el cas que es vulgui registrar la delegació d’una entitat al municipi.
• Número d'Identificació Fiscal (NIF), còpia.
• Les dades relatives al fitxer d’entitats (full normalitzat)
 
En el següent link teniu accés directe al tràmit així com al model de sol·licitud:
 
Tràmit sol·licitud alta al Registre Municipal d'Entitats i Associacions
 

 

Actualització de dades i baixes

Quan es produeixi alguna modificació de les dades i documents presentats per l’entitat en la seva inscripció al Registre Municipal, aquestes estaran obligades a presentar les noves dades al servei gestor en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data en que es modifiquin.

S’entén per dades i documents essencials a l’efecte d’actualització:
- La reforma d’estatuts
- El canvi de domicili social
- Els canvis dels càrrecs de direcció o representació
- Les dades incloses al fitxer d’entitats

Si alguna entitat no presenta l’actualització de dades o un certificat conforme no ha canviat cap de les dades durant un període de dos anys consecutius, serà donada de baixa del Registre mitjançant resolució d’Alcaldia, amb el requisit de l’audiència prèvia de l’entitat interessada.

L’entitat també comunicarà en el termini màxim de 30 dies la dissolució o extinció de l’entitat que produirà a tal efecte la cancel•lació de la inscripció al Registre.

La cancel•lació del Registre també pot ser motivada per la voluntària determinació de l’associació o entitat.
 
Tràmit modificació de dades Registre Municipal d'entitats


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto