Inici /

Alta o baixa en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

DescripcióInscripció o baixa d'una entitat o associació en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.


Qui ho pot demanar? • Associacions civils que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportarEn el cas que se sol·liciti l'alta en el Registre:


 • NIF de l'entitat/associació
 • Estatuts de l'entitat/associació
 • Certificat de la composició de la junta directiva o òrgan de representació
 • Certificat d'inscripció en el Registre General d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars

     En el cas que encara no tinguin formalitzada la inscripció en el Registre General:


   • Certificat de la sol·licitud d’inscripció en el Registre General d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars.

  En el cas de sol·licitar el registre d'una delegació:


  • Certificat del secretari/ària de l'entitat, amb el vistiplau del president/a, reconeixent la delegació i seu social al municipi, així com el nomenament dels delegats representants.

En el cas que se sol·liciti la baixa per dissolució:


 • Acta on s’acordi la dissolució de l’entitat/associació

En el cas que el representant davant aquesta administració no sigui el president de l’entitat/associació:


 • Poder de representació per actuar de forma electrònica amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorParticipació i Processos participatius


Termini per resoldre i notificar15 dies


Sentit del silenci administratiuNegatiu


Cost 


ObservacionsPer registrar la delegació d'una entitat és necessari que aquesta tingui algun delegat representant de l'entitat i seu social a Sant Quirze del Vallès.


El registre Municipal d'Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès es regula mitjançant el Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès. Com a tal les entitats inscrites al registre es regularan pel mateix. A tal efecte seran coneixedores dels drets i obligacions que es recull a la normativa.


Es resoldrà en igual termini i amb caràcter provisional la inscripció d'aquelles entitats que havent sol·licitat la inscripció al Registre d'Associacions del Departament de Justícia no tinguin formalitzada encara la inscripció. Aquestes entitats tindran l'estatus d'entitats registrades provisionalment mentre no es resolgui l'expedient definitivament. Gaudiran dels ajuts en infraestructures i equipaments municipals, però fins que no estiguin registrades definitivament no podran optar a les convocatòries de subvencions ni participar en els òrgans i mecanismes de participació formalitzats.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto