Inici /

Actualització de dades en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes

DescripcióSol·licitar l'actualització de dades, o comunicar l'absència d'aquestes, d'una entitat o associació inscrita al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.


Qui ho pot demanar? • Entitats o associacions ciutadanes inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportarEn el cas de sol·licitar actualitzacions. (Aporteu aquella documentació que acrediti l'actualització)


  • Estatuts de l'entitat/associació
  • Acta elecció nova junta
  • Certificat de la composició de la junta directiva o òrgan de representació

En el cas que es comuniqui l'absència de modificacions:


  • Certificat conforme no s'han modificat cap de les dades inscrites anteriorment.

En el cas que el representant davant aquesta administració no sigui el president de l'entitat/associació:


  • Poder de representació per actuar de forma electrònica amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorParticipació i Processos participatius


Termini per resoldre i notificar15 dies


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsEl registre Municipal d'Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès es regula mitjançant el Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès. Com a tal les entitats inscrites al registre es regularan pel mateix. A tal efecte seran coneixedores dels drets i obligacions que es recull a la normativa.

Si alguna entitat no presenta l’actualització de dades o un certificat conforme no ha canviat cap de les dades durant un període de dos anys consecutius, serà donada de baixa del Registre (art. 6.3 del Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes).

Quan es produeix alguna modificació en les dades i documents presentats per una entitat en la seva inscripció al Registre Municipal, aquesta ha de presentar les noves dades en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data en què es modifiqui.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto